За седемнадесет годишната си история ЕСТА България Одит ЕООД е работил и продължава да работи с много клиенти, някои от които са:

 

  • Премиер Турс ООД – Туроператор
  • Прайм Пропърти БГ Адсиц – Публично дружество със специална инвестиционна цел
  • Контилинкс ЕООД – Търговия с химикали
  • Агнесика Пласт ООД – Производство и монтаж на дограма
  • Кенди ООД – Производство
  • Джой Фешън ЕООД – Верига от оптики
  • Победа АД – Завод за захарни изделия
  • Сивон – С АД – Доставка и монтаж на спа – центрове и басейни
  • ЗИИУ Стандарт АД – Производство на измервателни инструменти
  • ЗИМП АД – Завод за аксесоари и компоненти
  • Милки Груп Био ООД – Търговия на едро с продукти за хранителната индустрия
  • Стронг България ЕООД - Търговия с компоненти за дигитални приемници и сателитни системи
  • Ес Ви Ес АД - Казино
  • ВМВ ЕООД - Супермаркет
  • Тъканна Банка Остеоцентър България ЕАД - Тъканна банка
  • Строителни хипермаркети Крез България ЕООД