Мариела Кондова

Регистриран одитор и управител

Бул."Христо Ботев" 48
Гр.София - 1000
България

 

Тел/факс:

(+359)888 40 60 50

(++359 2) 981 23 15
(++359 2) 981 27 44

 

e-mail: mkondova@uas.bg

 

e - mail за потвърждаване на салда:

confirmation@estaba.bg